首页 >>  Units >>  Departments >> 

Departments

Department of Electric Machine and Electric Apparatus

Director: Liao Yong

Deputy Director: Huang Song, Li Hui

Laboratory Director: Yao Jun

Team Members:       Han Li                                Huang Song                       Li Hui

Li Jingcan                         Liao Yong                         Liu Ren

Luo Ciyon                        Qiu Daoping                     Shen Qiping

Yao Jun

Research Interests:  1. Permanent magnet motor and its control

                                2. Analysis and optimal design of motor & transformer

                                3. Generation technology of renewable energy

                                4. Microcomputer testing and control of Electric Machine

 

 


Department of Power System and Its Automation

Director: Lu Jiping

Deputy Director: Zhou Niancheng, Lin Li

Laboratory Director: Shen Zhijian

Team Members:          Hu Bo                               Huang Yuan                       Jiang Jie

Li Wenyuan                      Lu Jiping                           Luo Jian

Ouyang Jinxin                  Ren Zhouyang                  Shen Zhijian

Tang Kunming                   Wang Shao                        Wang Zhuding

Xie Kaigui                         Xiong Xiaofu                    Yan Wei

                                   Yang Hua                           Yu Juan                              Yu Junren

Zhao Xia                            Zhao Yuan                         Zhao Yizhou

                                   Zhou Niancheng               Zhu Qinghua

Research Interests:  1. Appliance of microcomputer in power system

                                2. Prevention and control of power system

                                3. Planning and reliability of power system

                                4. Optimization of power system

 

 


Department of High-voltage and Insulation

Director: Sima Wenxia

Deputy Director: Yao Chenguo, Hu Jianlin

Laboratory Director: Zhang Zhijing

Team Members:      Chen Weigen                             Du Lin                                Hu Qin

Hu Jianlin                                 Jiang Xingliang                 Li Jian

Li Chengxiang                           Liao Ruijin                        Lu Zhi

Mi Yan                                        Shu Lichun                        Sima Wenxia

Tang Ju                                        Wang Feipeng                   Wang Youyuan        

Yang Qing                                  Yang Lijun                         Yao Chenguo

Yuan Tao                                    Zhang Zhijing                   Zhang Xiaoxing

Zhao Xuetong                            Zhou Quan

Research Interests:  1. External insulation and fault defense of transmission and distribution power equipment

                                2. Overvoltage and grounding of power system

                                3. State monitoring and fault diagnose of transmission and distribution power equipment

                                4. High voltage new technology and its appliance

                                5. New insulation material and its appliance

 

 


Department of Power Electronics and Power Drive

Director: Wang Mingyu

Deputy Director: Zheng Lianqing, Sun Pengju

Laboratory Director: Guo Ke

Team Members:      Du Xiong                                    Guo Ke                              Jiang Yu

Li Yuanshu                                 Liu Heping                        Long Li

Lu Shuai                                     Lu Zhiguo                          Luo Quanming        

Ran Li                                         Sun Pengju                       Wang Mingyu

Xu Qiwei                                    Zheng Lianqing                Zheng Qunying

Zhou Lin                                    Zhou Luowei                     Zeng Zheng

Research Interests:  1. Application of power electronics in renewable energy generation

                                2. Power quality and power harmonic control technology

                                3. Energy conversion technology in electric vehicle

                                4. Application of power electronics technology in electric power system

                                5. High-performance electric drive technology

                                6. Power electronic system and its intelligent control

                                7. Assembly technology of electrodynamic force for electric drive renewable energy automobile

 

 


Department of Electrical Theory and New Technology     

Director: Fu Zhihong

Deputy Director: Xiong Lan, Zhang Huaiqing,, Zhou Jing

Laboratory Director: Su Xiangfeng

Team Members:      Chen Jie                             Chen Mingyou                                   Chuan He        

Deng Li                              Fu Zhihong                                Gao Feng

He Wei                               Hou Shiying                               Li Li        

Li Qiang                             Li Changchun                            Li Chunyan

                                   Li Jiaxiang                        Li Xianliang                               Li Xin

Li Yongming                      Liao Qinmei                               Liu Kun

Liu Haisheng                     Liu Weihua                                Liu Xiangyu

Lv Zongwei                       Mao Yuxing                                Peng Guangjin

                                   Peng Wenya                       Shen Liping                                Su Xiangfeng

Sun Tao                              Tang Zhide                                 Tao Chengwei

Wang Jingang                   Wang Quandi                             Wang Ping

Wang Wei                         Wang Zhengyong                     Wu Xuanwen

                                  Xia Mingfeng                    Xiao Xin                                    Xiao Dongping

                                   Xiong Qing                        Xiong Yan                                   Xu Zheng

Xu Shengyou                    Yang Fan                                    Yang Hao

Yang Yongming                 Yang Zikang                               Yu Chuanxiang       

Zhang Li                             Zhang Qian                                 Zhang HuaiQing

                                   Zhang Liqun                      Zhang Zhanlong                        Zheng Liya

Zhou Jing                           Zhu Gang                                  Zhu Xuegui

Research Interests:  1. Biomedical instrument

                                2. Electromagnetic detection and its application

                                3. Automotive electronics and grid security

                                4. Power transmission and distribution and intelligent use of electricity

 

 


Department of Electrical Engineering and Its Intellectualization for Building

Director: Yong Jing

Deputy Director: Zuo WeiHeng ,Yang Yue

Laboratory Director: Lu Weiguo

Team Members:      Hou Zhiwei                                Li Beihai                            Li Peirong

Liu Qiang                                   Lu Weiguo                       Wang Xiaojing

Wu Yuanhong                         Yang Yue                            Yang Benqiang        

Yong Jing                                 Zhang Xing                        Zuo Weiheng

Research Interests:  1. Electrical safety

                                2. Distribution system in building and its protection

                                3. Energy-saving technology of power in building

                                4. Intelligent power technology in building